Declaración do COETG con motivo do DMTSI 2015

Declaración del Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia con motivo do Día Mundial das Telecomunicacións e da Sociedade da Información 2015 no que o Decano diríxese á Sociedade atendendo á invitación da Unión Internacional de Telecomunicacións, para destacar a importancia das TIC para o progreso da sociedade.