Declaración do COETG con motivo do DMTSI 2015

Declaración del Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia con motivo do Día Mundial das Telecomunicacións e da Sociedade da Información 2015 no que o Decano diríxese á Sociedade atendendo á invitación da Unión Internacional de Telecomunicacións, para destacar a importancia das TIC para o progreso da sociedade.

Share: Tweet about this on Twitter Share on Facebook Google+ Email to someone


Date
: 17 May 2015

Country: Spain

Organization : Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia

Description: Declaración del Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia con motivo do Día Mundial das Telecomunicacións e da Sociedade da Información 2015 no que o Decano diríxese á Sociedade atendendo á invitación da Unión Internacional de Telecomunicacións, para destacar a importancia das TIC para o progreso da sociedade.

Partners: Enxeñeiros de telecomunicación colexiados en Galicia.

Website: www.aetg.gal